onsdag 16 juni 2010

Afganska fyndigheter

Mineralfyndigheter som ska bli "ryggraden" i den Afghanska ekonomin har upptäckts.
Detta hoppas i alla fall de Afghanska myndigheterna. Men hur resonerar en pessimistisk miljövän?

Positiva röster höjs för att fattigdom och krig snart ska vara ett minne blott i Afghanistan. Bakgrunden är att mineralfyndigheter till ett värde av ca 1 biljon dollar har hittats i det bergrika landet. Jag höjer på ögonbrynen inför dessa förhoppningar. Jag frågar mig om förhoppningarna verkligen bygger på studier hämtade från verkligheten. Enligt relativ simpel ekonomisk teori skapar fyndigheter likt dessa inte stabil ekonomisk utveckling. Ett land som blir för beroende av en viss produkt är mycket känsligt för förändringar på världsmarknaden. Dessutom har vi sett allt för många exempel där den ekonomiska vinsten inte går till landets befolkning, utan snarare till ett fåtal redan rika, samt till stora mäktiga utländska företag. Som exempel kan nämnas Lundin Oils aktivitet i Sudan. Oljefyndigheterna där förvandlades till en mardröm för landets befolkning och för miljön. Stora folkgrupper tvingades överge sina boendeområden och känsliga naturområden ödelades.

Jag är rädd för att Afghanistan inte står rustat för denna enorma rikedom. I ett land där rivaliserande grupper redan idag slåss om inflytande riskerar rikedomar likt dessa att ytterligare förvärra situationen. Dessutom har jag små förhoppningar om att de Afghanska miljömyndigheterna står rustade för att möta den enorma miljöförstöringen som gruvdriften bidrar med. Om andra länders gruvbolag lägger vantarna på kontrakten ökar denna risk ytterligare då ansvarskänslan för miljön i fjärran länder är lägre än i det egna landet.

Detta blogginlägg är fyllt av spekulationer. Låt oss hoppas att jag har "gruvligt" fel!

Afghanska fyndigheter värda 1 biljon dollar

Enorma mineraltillgångar i Afghanistan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar