torsdag 29 april 2010

Höjd bensinskatt - lätt att motivera

Det har aldrig varit så enkelt att motivera en höjd bensinskatt som nu. Det som är synd är att den höjningen som de rödgröna föreslår bygger på en urvattnad kompromiss.

Oljeläckaget i Mexikanska golfen är större än befarat. Omkring 800 000 liter olja läcker dagligen ut från borrhålet som lämnades efter branden på en oljeplattform. Kostnaden för saneringsarbetet måste delas av brukarna. Miljöskadorna går dock inte att uppskatta i pengar. Inga pengar i världen kan reparera ett skadat ekosystem.

Vi som konsumenter kan inte stoppa oljeläckaget som nu har uppstått, men vi kan förhindra att framtida katastrofer inträffar. Vi måste ge politikerna mandat att kraftigt höja kostnaderna för oss konsumenter när vi köper oljebaserade drivmedel. I en demokrati kommer tyvärr inte politikerna axla ansvaret om de inte har folkets mandat. Låt oss höja våra röster för en höjd bensin- och diselskatt!

Utsläppet i Mexikanska golfen större än befarat

onsdag 28 april 2010

Modern aktion med beprövat medel

I Frankrike har folket sedan revolutionernas tid varit vana vid att ta saken i egna händer för att påverka politikens utveckling. På senare år, precis som här om dagen, är det bönderna som främst använder sig av denna modell. I Sverige har vi tyvärr, precis som i Paris utkanter, främst mött folkets politiska frustration i våldsamma situationer. Jag tänker kanske främst på de våldsamma kravallerna i Göteborg år 2001 i samband med EU-toppmötet, men även på de våldsyttringar vi på senare tid bevittnat i bl.a. Malmöstadsdelen Rosengård.

Greenpeace är för mig ett föredömen när det gäller att utöva folkets politiska makt ute på fältet. Deras icke-våldsmentalitet känns modern. Idag inleder Greenpeace en aktion mot Vattenfalls huvudkontor i centrala Stockholm. De efterfrågar en attitydsförändring från företaget och från staten bl.a. i frågan om fortsatt kolkraftsutveckling. Greenpeace känns moderna när de visar att folket kan göra sin röst hörd utan att våld blir inblandat. Fortsätt på inslagen väg!

Greenpeaceaktion mot vattenfall

Vattenfalls kontor ockuperat av Greenpeace

Greenpeace

måndag 26 april 2010

Kärnkraften

Den 26:e April år 1986 inträffade kärnreaktorkatastrofen i Tjernobyl. Fyra år senare, när jag fortfarande var tre år ifrån att se dagens ljus, röstade det svenska folket för att avskaffa kärnkraften till år 2010. 2010 kan då ha verkat vara långt borta, men nu är det här. Jag tror att de flesta är medvetna om att folkomröstningens resultat ännu inte har blivit verklighet. Tvärtom planeras nu nya reaktorer. Förutom det tydliga brottet mot den demokratiska teorin kan detta ses som ett brott mot försiktighetsprincipen. Om en olycka som den i Tjernobyl inte väcker försiktighetsprincipens förespråkare, sådana som jag, så kan man fråga sig vad som ska till för att kärnkraften ska stängas ner. Ändå fördömer inte jag kärnkraften i dagsläget. Påstår jag därmed att det är OK att bryta mot de demokratiska principerna samt att strunta i historiens varningsklockor? Nej, givetvis inte! Jag menar att de politiska besluten i detta fall har visat sig verkningslösa för att marknadskrafterna har varit starkare. Svensk industri är energikrävande. För att inte hamna för långt efter i den internationella konkurrensen kräver därför industrin rimliga energipriser. För att detta ska vara en verklighet idag krävs kärnkraften. Hävdar jag då att den energiintensiva industrin ska få diktera villkoren för den politiska utvecklingen och helt överskugga försiktighetsprincipens logik? Absolut inte! Vi ska givetvis bedriva en politik som gör att elproduktionen tvingas ställas om. Vi behöver lämna beroendet av kärnkrafts-el bakom oss, men inte om alternativet är smutsig kolkraft. Alternativet ska vara förnyelsebar el, och här kan vi privatpersoner påverka. Vi ska inte sitta bittra i våra lyor och gråta floder över den misslyckade politik som bedrivits sedan 1980 års mycket kloka beslut i folkomröstningen. Vi ska givetvis påverka möjligheten för elbolagen att utveckla mer effektiv produktion av förnyelsebar el. Detta gör vi enligt min mening bäst genom att utnyttja våran makt som konsumenter och välja den förnyelsebara elen till våra hem.

Förlorarna segrade - svensk kärnkraft genom tiderna

fredag 23 april 2010

Risktillägg på oljebaserade bränslen

Igår började en oljeplattform i Mexikanska golfen brinna. Den sjönk senare och nu saknas 11 anställda. Förutom det mänskliga lidandet som detta innebär drabbas återigen Moder Jord av vår oförsiktighet. 8.000 fat olja läcker dagligen ut från den sjunkna plattformen. Den hade dessutom 2,5 miljoner liter diselolja ombord när den sjönk. Sammanlagt kan vi räkna med en naturkatastrof.

Är det inte på tiden att vi som använder de oljebaserade bränslena betalar för den risk som utvinningen och transporterna av bränslena bidrar med? Visserligen kan inga pengar i världen återställa ett förstört ekosystem, men marknadskrafterna måste få påverka konsumtionen genom kraftigt höjda priser.

Brinnande oljeplattform sjönk i havet

Oljespillet utanför USA fortsätter

torsdag 22 april 2010

Fritt valfiske?

Den internationella valkommissionen diskuterar ett förslag på en förändrad lagstiftning gällande valfångsten. Jag är den första att erkänna min tveksamhet till den uppståndelse som valfångsten orsakar. På samma sätt som när för stort fokus läggs på hur isbjörnarna påverkas av klimatförändringarna används valarna som en symbol för ett ohållbart mänskligt beteende. Jag ser en risk med detta. Om för stort fokus hamnar på dessa symboler riskerar andra viktiga delar av ekosystemen att glömmas bort. Jag är ändå mycket kritisk till att luckra upp vallagstiftningen. Grunden till detta är följande: Om vi visar oförmåga att skydda de arter som får mycket uppmärksamhet, hur ska vi då kunna skydda alla de som inte får samma erkännande?

Valfångstförbud på väg att försvinna

tisdag 20 april 2010

Fattigt klimatmöte

Ca 18000 företrädare för jordens fattiga samlas nu för ett klimatmöte. De menar att Köpenhamnsmötet föll p.g.a. att den rika delen av världen inte var beredda att ta ett större ansvar. De menar att dagens miljöproblem härstammar från den rika världens ekonomiska tillväxt. Syftet med mötet är att skapa en enad röst inför nästa klimattoppmöte.

Hur stora ansträngningar den rika respektive den fattiga delen av världen ska göra för att lösa klimatproblemet är en flitigt diskuterad fråga. Enligt min mening är det den svåraste knäckfrågan för om vi ska lyckas ro i hamn ett effektivt klimatavtal. Med det menar jag inte att jag tycker att det borde vara en svår knäckfråga. För mig är lösningen simpel: Vi i den rika delen av världen tar vårt ansvar och erkänner att klimatproblemet är skapat av oss, därför ska det även lösas av oss. Jag är dock medveten om att vi inte klarar det utan hjälp från de fattiga delarna av jorden, men jag är övertygad om att vi får den hjälpen om vi visar att vi menar allvar. Hur visar vi då att vi menar allvar? Givetvis vore en bra början att se över våra egna utsläpp och förändra vårt sätt att leva. Omställningen blir svår, men valet att genomföra den är vårat. När vi har visat att vi menar allvar så återstår försörjningsfrågan för de fattiga delarna av världen. Vi kan givetvis inte förneka dem en höjd levnadsstandard genom hämmande restriktioner. Jag tror heller inte att vi kan lösa problemet genom att pumpa in biståndspengar. Min lösning är följande: Avbryt nykolonialismen och låt den fattiga delen av världen bygga upp sina ekonomier utan utländska storföretags medverkan. Vi måste även dela med oss av vår miljövänliga teknik så att deras ekonomiska utveckling inte går samma väg som våran har gjort.

Tänk om det vore lika lätt att lösa problemet i verkligheten som här på bloggen. Jag är medveten om att vägen till framgång kommer innebära många prövningar. Jag upprepar därför det jag tidigare skrivit här på bloggen: För den enskilda individen gäller det att se över sin egen påverkan. För oss gäller uttrycket att "Allt räknas"! Varje steg vi tar möjliggör en förändring. För våra politiker gäller inte samma enkla medicin. För dem räknas inte "Allt". Det enda som räknas är handlingskraft och framgång!

Klimatmöte för jordens fattiga

måndag 19 april 2010

Klimatskeptikerns mardröm

Vid en genomgång av tusentals vetenskapliga artiklar som berör klimatfrågan visade det sig att enbart 5 stycken stödjer de s.k. klimatskeptikerna. Detta resultat mottas både positivt och negativt här på All Counts Miljöblogg. Resultatet visar att våra farhågor verkar besannas, men det visar dessutom att vi nu kan lägga klimatskeptikernas propaganda på hyllan för att istället tillsammans medverka till en positiv utveckling.

Marginellt vetenskapligt stöd för klimatskeptiker

söndag 18 april 2010

Moder Jord subventionerar

Klimatforskare menar att planeten subventionerar människans snabba transporter. I en artikel på svt.se uppger de att den prövning som vårt samhälle ställs inför under det rådande flygstoppet bara är en försmak för hur framtiden måste se ut. Vi måste hitta andra sätt att resa på då subventionerna från Moder Jord inte är långsiktigt hållbara. Jag har två invändningar mot detta resonemang. För det första är det förödande att kalla detta för subventioner. Det ger flyget en viss legitimitet. Människans resande med flyg är inget annat än oansvarigt och kortsiktigt mänskligt beteende, som absolut inte subventioneras av planeten vi lånar, i alla fall inte frivilligt. Min andra invändning är mot att forskarna menar att framtidens resande måste vara långsammare än dagens. Det är klart att det blir svårt att konkurrera med flygets hastighet på mycket långa sträckor, men på medellånga avstånd, som exempelvis svenska turistresor till medelhavet, kan tåget med stor sannolikhet matcha flygets tidsåtgång från centralstation till centralstation i framtiden. Läs gärna artikeln!

Vulkanutbrott kommer inte ge kalla somrar

fredag 16 april 2010

Forskning utan flyg

Som en följd av det glädjande beskedet att flygtrafiken står still ett tag till i norra Europa tar nu forskarna tillfället i akt och undersöker flygets verkliga påverkan på klimatet. Jag länkar nedan till en intressant artikel.

Flygstopp - bra för miljön?

torsdag 15 april 2010

Dynamit i kraterhål?

Jag fick ett kryptiskt sms av min kära mamma för en stund sedan. Hon skrev för att gratulerade mig och frågade om det krävdes mycket dynamit i kraterhålet. Jag förstod inte vad hon menade. Hon fick förklara för mig genom ett telefonsamtal, och då blev det solkart för mig vad hon hade i tanken. Hon menade förstås den glädjande nyheten att askan från vulkanutbrottet på Island äntligen på allvar påverkar flygtrafiken. Tyvärr kan jag inte ta på mig äran för att flygtrafiken i hela norra Europa står still. Den miljöbesparingen får Moder Jord ta på sig äran för. Det känns skönt att Moder Jord ibland säger ifrån. Hoppas vulkanen står där och spyr ut aska i många år framöver. Länge leve tåget!

Hårt tryck på SJ
Svenskt luftrum är stängt

Alternativ politisk utveckling

Utan att ta ställning i partipolitiken kommer jag nu kort ge en alternativ syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige jämfört med regeringens föreslagna budget. Miljöpartiet skriver följande i en debattartikel på dn.se:
"Vi vill genomföra en Green New Deal – en grön omställning av samhället. Investeringar i hållbar infrastruktur, klimatsmart teknik, kunskap och energi kan ge tusentals nya jobb samtidigt som vi angriper vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna. Vi vill stärka konkurrenskraften och innovationskraften i det svenska näringslivet. Vi kommer att höja miljöskatter för att finansiera klimatinvesteringar och sänka företagsskatter."
Jag hävdar inte att miljöpartiet har lösningen på miljöproblemen! Miljöpartiet har släppt tanken på att tillväxt är av ondo. På samma sätt som regeringen resonerar i dagens budgetförslag ser de tillväxten som viktig. Utan att här ta ställning varken för eller emot ett tillväxtsamhälle konstaterar jag att Miljöpartiets syn på vad som ska skapa tillväxt verkar mer hållbar än regeringens linje. Detta borde förtjäna uppskattning från alla politiska läger.

Vi vill sänka momsen för företag i tjänstesektorn

Budgeten medger ingen miljörevolution

Föga förvånande innebär den föreslagna budgeten inga utrymmen för några miljörevolutioner. Den ekonomiska politikens huvuduppgifter definieras som:
1.en hög uthållig tillväxt och sysselsättning,
2.en generell välfärd, dvs. en välfärd som kommer alla till del, och
3.en stabil makroekonomisk utveckling.
Det främsta jag har lärt mig genom att studera dagens miljöproblem är att dess grund är den höga och uthålliga tillväxten. Ekonomin driver miljöförstöringen, ändå definieras inte miljöåtgärder som en huvuduppgift för den ekonomiska politiken. För mig är detta ett hån mot det sunda förnuftet!

Innehåller förslaget inget positivt? Jo, givetvis ska jag försöka se lite ljusglimtar. Jag hittar en:
Budgetförslaget innehåller en skrivelse om att en ny myndighet ska bildas som tar ett övergripande ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor. Uppgifter som idag ligger delade mellan exempelvis fiskeriverket och naturvårdsverket ska enligt förslaget samlas under den nya myndigheten. OM detta är ett uttryck för att regeringen vill ta krafttag för att undvika en katastrofal utveckling av miljön i haven, jordens kanske viktigaste ekosystem, så får det tummen upp. Mycket återstår dock att bevisa!

Budgeten som pdf

Om budgeten på dn.se

tisdag 13 april 2010

Försäljning under press

Ibland blir jag extra stolt över att vara bosatt i Växjö! Varumärket "Europas Grönaste Stad" (EGS) används flitigt av Växjös olika förespråkare. Inte nog med att varumärket ger god publicitet för Växjö kommun, nu ska det även utnyttjas för att inbringa pengar. Planen är att företag ska kunna använda dragningskraften från varumärket EGS för att göra gröna affärer. Jag uppskattar idén! Det finns dock en hake. Om varumärket EGS ska utnyttjas och spridas ännu mer så ökar även kraven på att det finns substans bakom det. Detta blir en utmaning för Växjö kommun. Hoppas att de antar denna utmaning på bästa sätt!

Nu ska Växjö börja sälja det gröna

Lovande start när människan är i centrum

Kärnvapentoppmötet i USA har inletts med glädjande nyheter om att Kina är välvilligt inställda till samarbete med FN i kärnvapenfrågan. Med misslyckandet under klimattoppmötet färskt i minnet är detta för mig en tydlig signal om att direkta och konkreta hot mot mänskligheten värderas högre än mer komplexa och indirekta hot. Men för mig är inte miljöfrågan varken komplex eller indirekt. Hotet är redan idag en verklighet för många människor, och inte minst för andra än toppkonsumenterna i våra känsliga ekosystem. Tänk om miljöfrågorna hade haft samma sprängkraft bland världens toppolitiker som kärnvapenhotet har.

Lovande start på kärnvapenmöte

Läcka bakom katastrof?

En tid har gått sedan Köpenhamnsmötet slutade i en katastrof. Det sägs att tiden läker alla sår, men tiden det tar att läka såren i miljön efter ett misslyckat försök (?) från våra politiker kan dock bli lång. Nya uppgifter gör gällande att katastrofens grund var ett läckt dokument om en föreslagen kompromiss. Tillåt mig att gråta en tår över dessa bortförklaringar. Katastrofen var ett faktum redan när en kompromiss började diskuteras. Min övertygelse om att "allt räknas" gäller tyvärr inte för våra politiker. Goda avsikter med en kompromiss räknas inte! För de som har verktygen att göra de stora förändringarna räknas inget annat än All In. När All In inte längre var ett alternativ i Köpenhamn var slaget redan förlorat. Nu är det upp till oss civilister att visa vilja. För oss gäller fortfarande att "allt räknas" och att slaget inte är förlorat!

Läckt dokument sänkte klimatmötet

söndag 11 april 2010

Filmtips

Jag såg en fantastisk naturfilm om Söderhavets unika djur- och växtliv. Under hela programmet hade jag en enda tanke i huvudet; Hur kan vi äventyra Moder Jords vackra och fantastiska skapelse? Programmet ger en bild av områden som i alla fall inte direkt påverkats av mänsklig närvaro. Tänk att vi har kommit till en punkt där vi genom lagar måste skydda områden på jorden från vår giriga exploatering. Det är sannerligen ett underkännande till den mänskliga förmågan att på egen hand fatta rationella beslut. Tur är väl dock att lagstiftningen ibland (läs ytterst sällan) går före vinstintressen och idioti.
Länk till programmet

Fortsättning om trädgårdsodling

Tänkte bara publicera länken till artikeln på svt.se som föregående inlägg bygger på.
Snart måste vi odla vår egen mat

torsdag 8 april 2010

Mitt första inlägg

Mitt första inlägg som bloggare blir kort. Läser på svt.se att trädgårdsodling är framtiden för svensk matproduktion. Det hävdar i alla fall Leif Thorin på FOR (FritidsOdlingens Riksorganisation). Påståendet får stöd här på All Counts Miljöblogg. När allt kommer omkring så är det de små stegen som blir de mest betydelsefulla. It All Counts! (Nu åter till slutspelshockeyn)