fredag 23 april 2010

Risktillägg på oljebaserade bränslen

Igår började en oljeplattform i Mexikanska golfen brinna. Den sjönk senare och nu saknas 11 anställda. Förutom det mänskliga lidandet som detta innebär drabbas återigen Moder Jord av vår oförsiktighet. 8.000 fat olja läcker dagligen ut från den sjunkna plattformen. Den hade dessutom 2,5 miljoner liter diselolja ombord när den sjönk. Sammanlagt kan vi räkna med en naturkatastrof.

Är det inte på tiden att vi som använder de oljebaserade bränslena betalar för den risk som utvinningen och transporterna av bränslena bidrar med? Visserligen kan inga pengar i världen återställa ett förstört ekosystem, men marknadskrafterna måste få påverka konsumtionen genom kraftigt höjda priser.

Brinnande oljeplattform sjönk i havet

Oljespillet utanför USA fortsätter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar