torsdag 15 april 2010

Alternativ politisk utveckling

Utan att ta ställning i partipolitiken kommer jag nu kort ge en alternativ syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige jämfört med regeringens föreslagna budget. Miljöpartiet skriver följande i en debattartikel på dn.se:
"Vi vill genomföra en Green New Deal – en grön omställning av samhället. Investeringar i hållbar infrastruktur, klimatsmart teknik, kunskap och energi kan ge tusentals nya jobb samtidigt som vi angriper vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna. Vi vill stärka konkurrenskraften och innovationskraften i det svenska näringslivet. Vi kommer att höja miljöskatter för att finansiera klimatinvesteringar och sänka företagsskatter."
Jag hävdar inte att miljöpartiet har lösningen på miljöproblemen! Miljöpartiet har släppt tanken på att tillväxt är av ondo. På samma sätt som regeringen resonerar i dagens budgetförslag ser de tillväxten som viktig. Utan att här ta ställning varken för eller emot ett tillväxtsamhälle konstaterar jag att Miljöpartiets syn på vad som ska skapa tillväxt verkar mer hållbar än regeringens linje. Detta borde förtjäna uppskattning från alla politiska läger.

Vi vill sänka momsen för företag i tjänstesektorn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar