torsdag 15 april 2010

Budgeten medger ingen miljörevolution

Föga förvånande innebär den föreslagna budgeten inga utrymmen för några miljörevolutioner. Den ekonomiska politikens huvuduppgifter definieras som:
1.en hög uthållig tillväxt och sysselsättning,
2.en generell välfärd, dvs. en välfärd som kommer alla till del, och
3.en stabil makroekonomisk utveckling.
Det främsta jag har lärt mig genom att studera dagens miljöproblem är att dess grund är den höga och uthålliga tillväxten. Ekonomin driver miljöförstöringen, ändå definieras inte miljöåtgärder som en huvuduppgift för den ekonomiska politiken. För mig är detta ett hån mot det sunda förnuftet!

Innehåller förslaget inget positivt? Jo, givetvis ska jag försöka se lite ljusglimtar. Jag hittar en:
Budgetförslaget innehåller en skrivelse om att en ny myndighet ska bildas som tar ett övergripande ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor. Uppgifter som idag ligger delade mellan exempelvis fiskeriverket och naturvårdsverket ska enligt förslaget samlas under den nya myndigheten. OM detta är ett uttryck för att regeringen vill ta krafttag för att undvika en katastrofal utveckling av miljön i haven, jordens kanske viktigaste ekosystem, så får det tummen upp. Mycket återstår dock att bevisa!

Budgeten som pdf

Om budgeten på dn.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar