måndag 26 april 2010

Kärnkraften

Den 26:e April år 1986 inträffade kärnreaktorkatastrofen i Tjernobyl. Fyra år senare, när jag fortfarande var tre år ifrån att se dagens ljus, röstade det svenska folket för att avskaffa kärnkraften till år 2010. 2010 kan då ha verkat vara långt borta, men nu är det här. Jag tror att de flesta är medvetna om att folkomröstningens resultat ännu inte har blivit verklighet. Tvärtom planeras nu nya reaktorer. Förutom det tydliga brottet mot den demokratiska teorin kan detta ses som ett brott mot försiktighetsprincipen. Om en olycka som den i Tjernobyl inte väcker försiktighetsprincipens förespråkare, sådana som jag, så kan man fråga sig vad som ska till för att kärnkraften ska stängas ner. Ändå fördömer inte jag kärnkraften i dagsläget. Påstår jag därmed att det är OK att bryta mot de demokratiska principerna samt att strunta i historiens varningsklockor? Nej, givetvis inte! Jag menar att de politiska besluten i detta fall har visat sig verkningslösa för att marknadskrafterna har varit starkare. Svensk industri är energikrävande. För att inte hamna för långt efter i den internationella konkurrensen kräver därför industrin rimliga energipriser. För att detta ska vara en verklighet idag krävs kärnkraften. Hävdar jag då att den energiintensiva industrin ska få diktera villkoren för den politiska utvecklingen och helt överskugga försiktighetsprincipens logik? Absolut inte! Vi ska givetvis bedriva en politik som gör att elproduktionen tvingas ställas om. Vi behöver lämna beroendet av kärnkrafts-el bakom oss, men inte om alternativet är smutsig kolkraft. Alternativet ska vara förnyelsebar el, och här kan vi privatpersoner påverka. Vi ska inte sitta bittra i våra lyor och gråta floder över den misslyckade politik som bedrivits sedan 1980 års mycket kloka beslut i folkomröstningen. Vi ska givetvis påverka möjligheten för elbolagen att utveckla mer effektiv produktion av förnyelsebar el. Detta gör vi enligt min mening bäst genom att utnyttja våran makt som konsumenter och välja den förnyelsebara elen till våra hem.

Förlorarna segrade - svensk kärnkraft genom tiderna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar