onsdag 26 maj 2010

Dokument fisk

Jag sänder er ett tips: se Dokument utifrån:s avsnitt om människans utfiskning av haven. Filmen visar vidden av de problem som vår fiskkonsumtion ger upphov till. Jakten på havets läckerheter bibehåller klyftan mellan den rika och den fattiga delen av världen, den berövar våra barn rätten till friska hav och näringsriktig mat. En del saker som inte tas upp i filmen är dock av värde att här betona. Vår överkonsumtion av fisk skadar inte enbart bestånden av de fiskar som efterfrågas på marknaden. Mycket enkel logik ger oss en bild av ett ekosystem i kollaps. Sunt förnuft borde leda oss till slutsatsen att en kraftig förändring av en arts population i ett ekosystem ger följdverkningar. Jag har tidigare på denna blogg beskrivit vikten av friska hav, men gör det gärna igen. Haven är inte viktiga för att vi ska kunna ha någonstans att bada. De är primärt inte heller viktiga för att föda en växande befolkning då den växande befolkningen är vårt eget ansvar att lösa. Haven är viktiga för att de är en förutsättning för allt liv på jorden. Den största delen av luftens fria syre kommer från haven. En stor del av den växthuspåverkande gasen koldioxid binds av haven. Av dessa två anledningar, tillsammans med bland annat de geopolitiska aspekterna, är ett mer begränsat fiske en nödvändighet.


Jag bifogar länken nedan.

Dokument utifrån

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar