onsdag 5 maj 2010

Oljebolagen - från dåtid in i framtiden

Att företag idag har mycket förtjänst av att skapa en grön image känns för mig självklart. Ett effektivt miljöarbete kan användas både för kostnadsbesparingar och i marknadsföringssyfte. Denna trend har även oljebolagen uppmärksammat. Statoil startade för några år sedan en kampanj för att visa företagets miljömässiga ansvarstagande. Även BP, oljebolaget som idag är på tapeten p.g.a. katastrofen i Mexikanska golfen, har försökt förbättra sin miljöimage. Katastrofen omkullkastar dock all trovärdighet i en sådan image, på samma sätt som Statoils miljöimage svartas ner av företagets verksamhet med oljesand i Canada.

All Counts står som sagt för övertygelsen om att alla steg i rätt riktning räknas. Viss form av verksamhet kan dock i ursprungssituationen vara så miljöskadlig att dess strävan mot ett bättre miljöarbete blir lönlös. Min lösning på problemet är dock enkel. Om oljebolagen vill visa att de menar allvar med sina miljövisioner bör de investera stora delar av sina vinster i utvecklingen av effektiva batterier. Där finns framtiden! På så sätt gör de en insats för miljön, samtidigt som de säkrar sina ägares framtida pensioner. Den dagen som oljan fasas ut, oavsett om utfasningen beror på att priset på oljan blir för högt p.g.a. sinande lager eller p.g.a. kloka politiska beslut, kommer bolagen att stå i fronten för framtidens drivmedel.

Raderar all grön trovärdighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar