måndag 10 maj 2010

Sverige och svenskarna - vi får bekosta vår del

Sverige står i startgroparna för att skicka hjälp till saneringsarbetet efter oljekatastrofen i Mexikanska golfen. Detta glädjer mig mycket! Miljöproblem av denna karaktären kan se ut att vara lokala, men rubbningar i lokala ekosystem kan få globala konsekvenser. Därför bör vi bistå med all hjälp vi kan. Dessutom är vi delvis ansvariga för katastrofen. Så länge vi är beroende av oljan ska vi även ta ansvar för den fullt ut. Vi lever i en värld där marknaden styr. Det är lätt att skylla på BP, eller på USA, men det är ändå i slutändan konsumenten som håller efterfrågan uppe. Ingen efterfrågan = ingen produktion!! Det är därför även självklart för mig att vi alla som konsumerar oljebaserade produkter borde vara med och betala för saneringsarbetet efter en katastrof likt den i Mexikanska golfen. Jag är av åsikten att oljebaserade produkter ska fördyras av ett risktillägg. Dessa pengar ska öronmärkas hos producenten för att användas till saneringsarbete efter olyckor. På så sätt finns det alltid pengar till akuta insatser, samtidigt som varorna blir dyrare för konsumenten, vilket borde verka hämmande på konsumtionen. Om producenten sköter sina säkerhetsrutiner så att inga olyckor uppstår kan överskottet, efter att en minimibuffert har upparbetats, lösgöras som vinst i företaget.

Sverige villigt att bistå USA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar