måndag 31 maj 2010

Fler och fler tvivlar

Undersökningar visar att andelen européer som tror på en klimatförändring som delvis är orsakad av människan minskar. I Storbritannien tror t.ex. enbart 26% på en sådan utveckling. Vad beror detta på? Detta är frågan som våra politiker nu måste brottas med. Jag är nämligen övertygad om att våra politiker litar på vad majoriteten av klimatforskarna säger. Som politiker i en demokrati är du dock beroende av dina väljare för att vinna makt. Om samma politiker, som förhoppningsvis fortfarande lyssnar på klimatforskarna, vill kunna driva en mer effektiv miljöpolitik måste de därför mobilisera folkmassorna. En viktig fingervisning ifall våra svenska politiker vill ta denna kamp får vi i diskussionerna inför höstens val. Än så länge skyltar dessa frågor med sin frånvaro.

Värmerekord på gång, men få bryr sig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar