måndag 31 maj 2010

Personliga utsläppsrätter

Sverige borde bli först i världen med att införa personliga utsläppsrätter, det menar i alla fall två brittiska miljöexperter. De personliga utsläppsrätterna skulle fungera ungefär som utsläppsrätterna för företagen. Varje individ skulle bli tilldelad en viss mängd utsläppsrätter. Om dessa överstigs får individen betala för nya utsläppsrätter, som säljs av någon som inte använder alla sina. Jag tycker att idén verkar mycket spännande, även om jag håller med kritikerna om att det skulle kräva allt för stora kontrollinsatser från myndigheterna. Jag är inte generellt emot att myndigheterna kontrollerar medborgarnas miljöpåverkan, men är dock rädd att det skulle kosta för mycket att införa ett sådant system. Jag tror dock att många medborgare är intresserade av att det ska kosta att förstöra vår bräckliga miljö. Ett billigare system vore att skippa kontrollerna och istället påföra den miljöförstörande konsumtionen relevanta kostnader redan vid inköpsstället. Det är klart att det är billigare och enklare att höja ex bränsleskatten än att kontrollera hur många liter bränsle varje medborgare förbrukar. Dessutom vore det på tiden att det infördes en kostsam flygskatt. På så sätt skulle vi inte behöva kontrollera vilka som väljer flyget och vilka som väljer tåget, det skulle kännas i plånboken hos den som gör fel val i alla fall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar